facebook

.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe 

14  – 27 stycznia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r. (język polski)

16 kwietnia 2019 r.
(matematyka)

17 kwietnia 2019 r. (język obcy)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne

2  listopada 2018 r.
29 kwietnia 2018 r.
30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.