facebook

Liceum Akademickie Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych o następujących profilach:

- klasa dwujęzyczna z j. angielskim

- klasa o profilu STEM 

- klasa o profilu projektowanie - design thinking.

 

Nauka w Liceum Akademickim odbywa się w budynku przy ul. Kutrzeby 10.

  

Uczniem szkoły może zostać absolwent gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, który:

- pomyślnie przejdzie procedurę rekrutacji,

- w przypadku profilu językowego – zda szkolny test poziomujący na odpowiednim poziomie.

Pobierz podanie do Liceum Akademickiego Da Vinci.

Warunki rekrutacji:

Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 100 punktów z czego:

 

-   55 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej,

- 45 pkt ze średniej z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka z dostarczonego wykazu ocen z pierwszego półrocza trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej.

 

Uczniem szkoły może zostać absolwent gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, który:

 

-   uzyska w procesie rekrutacji minimum 55 punktów,

- w przypadku profilu językowego uzyska ze szkolnego test poziomujący liczbę punktów kwalifikującą go do podjęcia nauki w klasie o profilu językowym.

 

 

Procedura rekrutacji:

1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

 

Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 1 lutego 2019 roku.

 

2. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z komisją złożoną z nauczyciela 

i psychologa szkolnego, które trwa około godziny. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

 

Pierwsze spotkania z kandydatami odbędą się 6 lutego 2019 roku.

 

3. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

5. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.

 

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów 

i rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci.

 

ODPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Akademickim Da Vinci jest odpłatna. Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca. Czesne wynosi 14 000 zł za rok nauki.

W klasie o profilu językowym czesne wynosi 14 500 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

O liceum

Liceum jest częścią Zespołu Szkół Da Vinci w Poznaniu, w skład którego wchodzą także:

1. Przedszkole,

2. Szkoła Podstawowa,

3. Liceum Ogólnokształcące FLEX.

Zespół został założony w 2009 roku. Liceum swoją działalność prowadzi od 2012 roku i jest wpisane do rejestru Wydziału Oświaty Miasta Poznania pod numerem 59/2011. 

Zespół Szkół mieści się w dwóch budynkach – przy ul. Golęcińskiej 9 w Poznaniu odbywają się zajęcia w Przedszkolu i klasach 1-7 Szkoły Podstawowej, natomiast przy ul. Kutrzeby 10 na zajęcia chodzą uczniowie akademickich klasy ósmej Szkoły Podstawowej, Liceum Akademickiego i Liceum Ogólnokształcącego FLEX. W obu lokalizacjach uczy się ponad 500 uczniów i pracuje ponad 100 nauczycieli.